Wie is EduZie?

Wij, Angelique en Antoinette, zijn EduZie. Als vriendinnen en collega’s hebben we onze krachten gebundeld in EduZie. Met onze kennis, expertise en specifieke ervaring als leerkracht en ambulant begeleider weten we kinderen en jongeren met een ondersteuningsvraag succesvol te begeleiden en te coachen. Ook vanuit het perspectief als ouder hebben we zicht op en ervaring met het onderwijs. De kracht van onze samenwerking is persoonlijk contact met de kinderen, de jongeren en hun omgeving. Wij werken op een snelle, accurate wijze en leveren kwaliteit op maat.

Wij genieten van onze samenwerking: we vullen elkaar aan, dagen elkaar uit en zijn kritisch op /naar elkaar. Dat maakt ons een sterk duo dat zich met toewijding en enthousiasme inzet voor het welzijn van kinderen en jongeren.

foto Angelique en Antoinette bij Wie is EduZie
eduzie visie

 Visie

‘Iedereen gelukkig in het onderwijs’

Hoe mooi zou het zijn als kinderen gelukkig naar school gaan, als leerkrachten en docenten gelukkig zijn in hun werk en dit onderwijsgeluk leidt tot persoonlijke bloei en ontwikkeling.

EduZie werkt vanuit de overtuiging dat elke persoon uniek is en over eigen talenten en eigenschappen beschikt. Wanneer je verder kijkt dan wat je ziet, help je een kind of jongere om de eigen talenten en eigenschappen te ontdekken en in te zetten. Wij geloven dat het kind of de jongere hiermee in zijn kracht komt. Een kind of jongere in zijn kracht doet positieve ervaringen op en groeit in autonomie, competentie en relatie. De eigen kracht geeft een ander zicht op problemen en moeilijkheden waardoor deze niet langer een belemmering vormen.

Voor wie?

EduZie helpt kinderen en jongeren die in het onderwijs dreigen vast te lopen of al vastgelopen zijn. Bijvoorbeeld als gevolg van een fysieke (motorische) beperking, een ingrijpende gebeurtenis, schoolverzuim of geen zicht hebbend hoe het nu verder moet op school…

Daar waar de begeleiding van het kind of de jongere op school of thuis ontoereikend is, omdat de hulpvraag complex is en om specifieke expertise vraagt, komt EduZie in zicht.

EduZie kijkt verder dan wat zichtbaar is en is flexibel in haar aanpak.  Elk kind en elke jongere is uniek en daar past EduZie de interventies op aan. EduZie kijkt en luistert naar wat het kind of de jongere aangeeft, combineert dit met de eigen kennis en expertise en zo ontstaat er een werkwijze die geschikt is voor dàt kind of díe jongere. 

EduZie werkt met kinderen en jongeren op de basisschool of middelbare school en met studenten. EduZie is zowel inzetbaar in de thuissituatie als op school.

 

Angelique met client EduZie
werkwijze eduzie

Kosten

Wij hanteren een tarief van € 75, per uur. Voor de reistijd brengen wij 1 enkele reis per keer in rekening. De tweede enkele reis is voor kosten van EduZie. De reiskosten bedragen € 0,25 per kilometer.

Een traject met EduZie

EduZie verzorgt onderwijs, coaching en advies dat aansluit op de hulpvraag van het kind of de jongere in zijn of haar specifieke situatie. Wanneer een schoolorganisatie of ouders gebruik wensen te maken van de expertise van EduZie, vindt er een kort overleg plaats om de casus te screenen en wederzijdse verwachtingen op elkaar af te stemmen.

Als blijkt dat EduZie de benodigde ondersteuning kan bieden start het traject. Het traject bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. EduZie bepaalt de beginsituatie door middel van gesprekken met alle betrokken partijen (kind/ jongere, school, ouders, eventuele behandelaars), dossieranalyse en eventueel het afnemen van testen;
  2. EduZie stelt, met precisie en flexibiliteit, een concreet plan van aanpak op voor een cyclus van gemiddeld 8 weken;
  3. EduZie gaat aan de slag met het kind of de jongere;
  4. EduZie evalueert aan het eind van de cyclus, samen met de opdrachtgever, het plan van aanpak. Gezamenlijk wordt bepaald of verdere interventies van EduZie nodig en gewenst zijn. Als gekozen wordt voor een vervolg, start een nieuwe cyclus van 8 weken. De intensiteit en inhoud van de interventies kunnen per cyclus verschillen.

Contact

Denk je dat EduZie iets kan betekenen voor een kind of jongere binnen jouw schoolorganisatie? Of heb je als ouder zorgen over de schoolloopbaan van je kind?

Neem dan gerust contact op met EduZie via het contactformulier of via e-mail: mail@eduzie.nl. Wij informeren je graag over de mogelijkheden.

Angelique in poort contact EduZie