Skip to main content

Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.eduzie.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Privacyverklaring EduZie

 EduZie verzorgt onderwijs, coaching en advies aan kinderen en jongeren die in het onderwijs dreigen vast te lopen of al vastgelopen zijn.

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor EduZie van groot belang. Uw persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking gegevens

EduZie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

EduZie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

EduZie verwerkt de volgende algemene persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

EduZie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens (indien relevant):

 • Gegevens over gezondheid

Doel gegevensverwerking

EduZie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
 • Om contact met je te kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om diensten te leveren op locatie;
 • Voor het uitvoeren en beheren van de financiële administratie.

Bewaartijd en delen met derden

EduZie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

EduZie verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websitebezoek

Op de website van EduZie worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden. EduZie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: mail@eduzie.nl.

Beveiliging persoonsgegevens

EduZie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Eduzie via mail@eduzie.nl

 

Contactgegevens:

EduZie Onderwijs Coaching Advies
Schubertstraat 9
5102 BH Dongen
+31 6 44344329

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 75535491